Akademi / Duymak Hayattır

Ömür boyunca iyi duymak için yüzlerce neden var, bazıları aşağıda sıralanmıştır.

Bilgi edinmek için: Ana karnından başlayan eğitim süreci, ömür boyunca devam eder. Bilgi edinmenin vazgeçilmez öğelerin başında, iyi duymak gelir. İyi duyanlar, iyi konuşur ve iyi düşünürler, iyi düşünenler ise hayattan keyif alır. İletişim için: İnsan diyaloğu hayatın vazgeçilmez bir parçasıdır. İletişimin ana öğesi iyi duymaktır. Kant'ın, ''görmemek insanı eşyadan ayırır, duymamak ise insanı insandan ayırır.'' dediği gibi… İnsanlarla sosyal bir çevre içinde yaşamak isteyenler mutlaka iyi duymalıdır.Duyarlı olmak için: İyi duyanlar, duygularını iyi ifade ederler. Karşı tarafın duygularını hem gözle görerek hem de duyarak emin olur.Aktif olmak için: İyi duymayanlar yaşamda hep pasif kalır. Çünkü hayata karşı çekingen olurlar. İşlerini rahat yapmaları için mutlaka iyi duymaları gerekir.Sesleri tanımak için: Gelen seslerin tanınması, cevap verilmesi, analiz edilmesi hayatın vazgeçilmez bir parçasıdır.Tehlikeden haberdar olmak için: Çevrede olup bitenlere reaksiyon göstermek ve çevreden gelebilecek tehlikelere karşı hazırlıklı olmak için iyi duymak şarttır.Gün boyunca emniyetli olmak için: Yaşamını her alanda rahat sürdürebilmesi için, hayatını günlük yaşanabilecek tehlikelerden korumak esastır.Güzel konuşmak için: İyi duymayan, iyi konuşmanın nasıl olduğunu bilemez. Güzel konuşmak için en iyi şekilde iyi duymak gerekir.Kendini iyi ifade etmek için: Yaşamın farklı alanlarında, farklı olaylar karşısında, kendini koruması için kendini iyi ifade etmesi gerekir.Güvende olmak için: Yaşamını tedirginlik duymadan sürdürebilmesi, üretken olması ve psikolojik baskıda olmaması için kendini güvende hissetmesi şarttır.

Bunlar gibi daha yüzlerce neden sayılabilir.

Tavsiyemiz, işitme kaybı olup da işitme cihazını kullanmayan veya işitme cihazı kullanmak istemeyenler yada cihazı olup da, iyi randıman alamayanlar, en kısa zamanda, yaşamın en büyük zevklerinden biri olan, duymanın zevkini Earnet işitme cihazı kullanarak yaşasınlar.Çünkü içinde duymanın olduğu hayat çok farklı, çok anlamlı ve çok hareketlidir.İşitmek bir varlıktır görmeden inanırız,İşitmek bir histir, bize iletişim ve diyalog sağlar, İşitmek bir duygudur, aşklarımızı sevgimizi iletir,İşitmek bir olgudur bize yön ve emniyet sağlar.

M. Emin AĞAÇ