Akademi / İşitme Testi

Odyogram ( İşitme Testi )

İşitme kayıp derecesini ve türünü belirleyen işitme testine odyogram denilir.İnsanlar frekans tabanlı duyarlar ve her frekansta duyulan ses duyarlılığı farklıdır. Normal duyan insanlar, 20Hz ile 20.000 Hz arasında duyarken, yaş ilerledikçe bu frekans aralığı daralır. İşitme testi yapılırken kişinin frekans bazlı duyduğu sesler tespit edilir. Buna ek olarak ses şiddeti desibel olarak ifade edilir. Kişinin duymuş olduğu dinamik alanı ise 0-120dB'dir. İşitme testi yapılırken kişinin aynı zamanda daralan dinamik duyma alanı tespit edilir.

125 Hz'den başlayan sesler, yükseldikçe incelir. 0 dB'den başlayan sesler yükseldikçe ses şiddeti artar. İnsanlar yaşlandıkça duyma organı olan kulak da yaşlanır. Sesi en iyi duyanlar 14 yaşına kadar olan çocuklardır.Yaş yükseldikçe beraberinde işitme kaybı da meydana gelir. Dolayısıyla 30 dB'le kadar olan işitme kayıpları normal sayılmaktadır. Hafif dereceli kayıplar 30-40 dB,Orta dereceli kayıplar 41-55 dBOrta ileri kayıplar 56-70 dBİleri derece kayıplar 71-90 dBÇok ileri derece kayıplar 91 dB'den yukarı olan işitme kayıplardır.