ANASAYFA / İşitme Cihazları Hakkında Temel Bilgiler

İşitme Cihazı: İşitmeyi tedavi yoluyla düzeltme olanağı kalmadığı zaman kullanılan ve protezle işitme kazancı sağlamayı amaçlayan cihazlara "İşitme Cihazı" adı verilir.

İşitme cihazı uygulama aşamaları;

• Uygun işitme cihazının seçimi

• Uygun işitme cihazının temin edilmesi

• Uygun kulak kalıbının yapılması

• Seçilen işitme cihazının hastaya uyarlanması

• Cihaz kullanırken yapılması gerekenlerin gözden geçirilmesi

Doğru işitme cihazı;

• Hastanın rahat duyabileceği ses şiddetinde olmalı,

• Aşırı amplifikasyon sağlamamalı,

• Karşılıklı konuşmalarda iletişim becerilerini düzeltmeli,

• Cihazsız olduğundan daha iyi bir işitme sağlamalı,

• İşitme cihazında modifikasyona izin vermelidir.

İşitme cihazı seçmede göz önünde bulundurulacak faktörler;

• İşitme kaybının tipi, derecesi, şekli

• Konuşmayı tanıma eşiği, ayırtetme yüzdesi

• Dinamik ranj

• İşitme kaybının başladığı yaş

• İşitme cihazı tecrübesi olup olmadığı

• Kullanıcının genel tutumu

• Yaşı

• Dış kulak yolu ve dış kulağın şekli

• Kişinin işi, sosyal yaşantısı, mental kapasitesi, becerileri, motivasyonu, kişiliği

• Kozmetik durumlar

• Fiyat